Jag heter Gunilla Sandberg och bor i Karlskoga. Jag har haft pudel sedan 1971. Innan jag fick min första pudel hade jag bestämt att, när jag skulle skaffa hund så skulle det inte bli en pudel ! Men så slumpade det sig så att jag vann ett vad, och fick min första pudel. En svart mellanpudelkille vid namn DOY. Mer om den historien finns att läsa under rubriken Historia. Hur som helst,  den vinsten och valpen kom att förändra hela mitt liv. 

Jag har idag 6 dvärgpudeltikar. Fem bor hos mig, och en hos fodervärd.

Jag jobbar idag i en djuraffär, Arken Zoo. Två dagar i veckan står jag på  mitt trim. Så allt i mitt liv är djurrelaterat.

Jag är idag ordförande i Svenska Pudelklubbens mellansv avd.  och domaransvarig i Örebro läns kennelklubb.

Jag är sedan -96, utbildad extriördomare på ett 40-tal raser.

 

Jag har också  tilldelats Svenska Pudelklubbens förtjänsttecken och är  hedersmedlem i Örebro läns kennelklubb.

Den  24 september 2011 tilldelades jag Svenska Kennelklubbens Förtjänsttecken.